תקנון תנאי שימוש באתר CAMISA ותנאי הרכישה המוסכמים בחנות
ברוכים הבאים לאתר הבית של  חברת מרכז העצים כמיסה , להלן CAMISA .
תקנון זה, מסדיר את התנאים לשימוש באתר האינטרנט של CAMISA וכן את התנאים לרכישה בחנות המופעלת על ידי CAMISA   (להלן: ‘התקנון’ או תנאי השימוש או תנאי הרכישה). הצפייה והשימוש והרכישה באתר והן בחנות CAMISA כפופים לכל הוראות התקנון והוראות כל דין. המשתמש באתר מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב לפעול בהתאם. CAMISA רשאית ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה כולן או חלקן וכל מסמך אחר המסדיר את תנאי ההתקשרות בין קהל לקוחותיה לבינה. השימוש בלשון זכר בעת כתיבת תקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד יש לקרוא בלשון רבים לפי העניין ולהיפך. הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות ונועדו לשם הנוחות בלבד. מובהר, כי כלל התנאים בתקנון זה כפופים לכל דין לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ותקנותיו. מובהר כי אם יקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת שסעיף בתקנון זה אינו עומד בכפיפה אחת להוראות דין כלשהו, לא תהיה לכך השפעה על נפקות משפטית של סעיפים אחרים בתקנון זה. בכל מקום בו רשום CAMISA הכוונה היא לרבות מפעילי אתר האינטרנט, הצוותים בחנות וכל מי מטעמה.

תנאי הרכישה באתר CAMISA

ככלל, רכישות המבוצעות באתר CAMISA מתבצעות באמצעות חברת חברת מרכז העצים כמיסה בע”מ 511333544 . התנאים המופיעים בתקנון זה ו/או הרכישה כפופים לדיני מדינת ישראל לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 והתקנות אשר הותקנו על פיו ובכל מקרה של התנגשות הוראות הדין גוברות. הזמנה באמצעות האינטרנט : ניתן להזמין מוצרים באמצעות אתר האינטרנט של החברה על ידי מילוי טופס בקשה להזמנה (לאחר הוספת המוצר/ים לסל הקניות שבאתר). לאחר בדיקת ההזמנה תשלח אליך הודעה ו/או מייל המאשרים את קיום ההזמנה. במידה ויעלה הצורך בבירור פרטים נוספים לצורך קיום ההזמנה, נציג מטעם CAMISA יצור קשר במייל, בסמס או בשיחה טלפונית. ההזמנה תקפה רק לאחר הוצאת חשבונית וביצוע תשלום. חשוב לציין כי עצם מילוי הפרטים וביצוע ההזמנה באתר אינו מעיד על ביצוע עסקה. למען הסר כל ספק, מניין ימי האספקה יחל רק לאחר אישור העסקה ע”י CAMISA וקבלת תשלום בפועל.
טעות סופר  – פורסם מחיר שונה  מהותית ממחירו הממוצע  בשוק ו/או פורסם מוצר שלא קיים במלאי  ו/או פירוט חלקים שגוי  ו/או סרט , ציור , תמונה להמחשה אשר יש בהם טעות הקלדה ו/או תקלה תהיה CAMISA רשאית לבטל את העסקה בכפוף להודעה לקונה. במידה ונתקבל תשלום הרוכש יקבל החזר כספי ללא פיצוי כלשהוא .

CAMISA שומרת לעצמה את הזכות להכריז על מכירות מיוחדות, לקבוע את תוקפן, לקצרו ולהאריכו מפעם לפעם בין היתר משיקולי מלאי והכל על פי דין.

אפשרויות התשלום בעת ההזמנה: ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי. אין אפשרות לשלם באמצעות כרטיסים אחרים שאינם מוגדרים ככרטיסי אשראי לפי חוק כרטיסי חיוב תשמ”ו-1986 וזאת אלא אם כן צוין אחרת במפורש ובכתב.19. ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית. היום בו התקבל אישור אודות העברה (לרוב יום עסקים אחד לאחר ביצוע ההעברה) הינו המועד ממנו יתחיל מניין ימי האספקה.

אספקת מוצרים בשיטה שנרכשו במסגרת הזמנה מהאתר –  CAMISA כפי שמופיע בדף המוצר . במידה ונפלה טעות , הלקוח יעודכן בעלות ובשיטת ההובלה האפשרית .  המחיר הסופי של המשלוח הוא כפי שיימסר על ידי נציג המכירות טרם חיוב העסקה במידה וימצא כי דמי המשלוח  שונים מהמפורט באתר בשל סיבות שונות . כמו כן, ישנם מקומות שמשלוח יקר יותר עקב היותו ישוב מרוחק או כי המוצר שהוזמן דורש משלוח מיוחד גודלו. 

איסוף עצמי ב CAMISA– ניתן לאסוף מוצר/ים שנרכש/ו בהזמנה מהאתר בחנות CAMISA לאחר ווידוא כי המוצר מוכן לאיסוף  .  לצורך איסוף ההזמנה מהסניף יש להציג ת.ז/רישיון/דרכון יתכן ותהיה דרישה להציג את אמצעי התשלום עמו בוצעה ההזמנה.

  1. שליחות עד הבית במידה והשירות מופעל – CAMISA במקרים מסויימים מספקת שירות משלוחים עד הבית באמצעות חברות חיצוניות. סוג המוצר/ים יכתיב את שיטת המשלוח. השירות מוענק תחת מגבלות של תדירות הקווים בחברות השילוח המספקות את השירות . על כן, משלוחים למקומות רחוקים או מעבר לקו הירוק יכולים לחרוג מזמן המשלוח המצוין באתר. ייתכנו מוצרים שלא ניתן לשלח בצורה מסויימת . עלות המשלוח: העלות הינה כפי שמצוין באתר ובנוסף לעלות ההזמנה עצמה אלא אם כן צוין במפורש אחרת.


המשלוח כולל הובלת המוצר עד פתח הבית בלבד, כאשר המקום נגיש ללא מדרגות בדרך, במידה ומדובר בהובלת משאית , הלקוח אחראי למציאת מקום חניה המאפשר פריקה ללא מעבר על החוק. יש לציין שהפריקה היא בסמוך למשאית על הרצפה .
בכל מקרה אחר, המוביל יכול לדרוש תוספ/ות תשלום והדבר אינו באחריות CAMISA  ואינו במסגרת הרכישה .

CAMISA תפעל כדי לספק את המוצר במשלוח עד לבית הלקוח בהתאם לימי העסקים כמצוין באתר. למען הסר הספק, ימי עסקים לא כוללים יום שישי, שבת, ערבי חג, חג וימי שבתון. במעמד אספקת המוצר יתכן והלקוח יידרש להציג מסמך מזהה רשמי עם תמונה  שפרטיו תואמים את פרטי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה. כדי לשמש את השליח לצורך אימות זהות מקבל המוצר.

במידה והלקוח מאשר  לשליח להשאיר את החבילה במקום מוסכם מטילים על הלקוח את האחריות במקרה של אובדן או גניבה.

אין מכירה סיטונאית. CAMISA שומרת לעצמה את הזכות שלא לקיים הזמנות אשר קיים חשש כי הן אינן לשימושו הישיר של הרוכש.

מדיניות ביטול עסקה אשר בוצעה באתר האינטרנט של CAMISA

רכישה באמצעות אתר האינטרנט הינה עסקת מכר מרחוק כפי שמפורט בסעיפים 14(ג)(1), 14(ד), 14ג1, 14ה(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 (להלן: ‘’חוק הגנת הצרכן”). ביטול עסקת מכר מרחוק תתאפשר רק בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפי החוק דלעיל ואשר מתומצתים להלן לצורך הנוחות. בכל מקרה של התנגשות בין התמצות לבין הוראות החוק, הוראות החוק יגברו: לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באתר CAMISA בתנאי שלא עברו 14 יום ממועד קבלת המוצר או מסמך המפרט את פרטי העסקה לפי המאוחר וזאת באמצעות פניה במכתב, בפנייה מקוונת (דרך אתר האינטרנט)או דוא”ל:

במייל  [email protected] , בהודעה בוואטסאפ לנייד :053-3240226 . צרכן שהוא בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש זכאי לבטל עסקה כאמור תוך 4 חודשים. לקוח אשר יבקש לבטל עסקה בגין פגם במוצר אשר קיבל יקבל את מלוא כספו בחזרה. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר, יחולו דמי ביטול בסך 5% או 100 שקלים לפי הסכום הגבוה מביניהם.

החזרת התשלום תתבצע בתום 14 ימים ורק אם הושב המוצר אל CAMISA ובהתאם להנחיות. לא נאפשר ביטול עסקה במקרים שבהם על פי החוק זכות הביטול אינה חלה, ובכלל זאת: עצים , ריהוט מורכב , טובין פסידים , הזמנה מיוחדת ללקוח או יוצרו במיוחד בעקבות ההזמנה . מוצר עם אריזה פתוחה / פגומה . עסקאות ששולמו בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.

קופונים ומבצעים – קופונים ומבצעים שמפורסמים באתר ו/או בעמוד הפייסבוק  שמפעילה CAMISA תקפים באתר, ובחנות למעט אילת.

זכויות קנייניות וסימני מסחר- כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, כולל  עיצובו, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים ,המפרטים וכל מידע אחר באתר ואו הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית של CAMISA ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישורCAMISA . שימוש בסימני המסחר רק  אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע”י CAMISA.

אחריות

4אחריות תינתן לטובין כהגדרתם בתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס”ו 2006, לאחר מילוי תעודת האחריות וליחתה לCAMISA . תעודת האחריות המצורפת  לחשבונית ו/או לאריזת המוצר במועד הרכישה או על ידי היבואן היא בלבד הקובעת לגבי תקופת האחריות ותנאי האחריות. במידה ויש אחריות המפורסמת באתר בנוגע למוצר או ליצרן , היא נחשבת לאחריות הרשמית והמעודכנת . אחריות לכל מוצר הינה תלוית יצרן/יבואן ובמידה ולא מצוין במפורש אחרת בחשבונית הרכישה, האחריות הינה שנה אחת בלבד. תקופת האחריות מיום מסירת המוצר ללקוח. כל אחריות הינה לתיקון ו/או החלפת מוצר. האחריות למוצר שתוקן/הוחלף  תמשיך ליתרת תקופת האחריות ממועד קבלת המוצר ולא תוארך עקב תיקונו או החלפתו. למען הסר הספק, האחריות למוצרים אשר הובאו לישראל ונמכרו ע”י CAMISA תהיה על ידי החברה היבואנית בלבד ועל פי התנאים שנקבעו בתעודת האחריות מטעמה ואשר צורפה למוצר על ידה. לCAMISA לא תהיה חייבת כלפי הלקוח בעניין אחריות למוצרים אשר הובאו למדינת ישראל שלא על ידה ולמעט על פי התנאים המפורטים בסעיף 19 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס”ו, 2006. בתקופת האחריות תדאג החברה לתיקון ו/או תחליף, ללא תשלום, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד נפגע עקב עבודה בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם ביצורו .במידה ולא קיים המוצר במלאי החברה ו/או נפסק יצורו, תחליף החברה את המוצר הפגום במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו ו/או טוב יותר. מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר לשירות לקוחות   כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מניעת נזק  , וישלח לתיקון , כשהוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון השולח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה.  יש למסור את הפריט הנרכש בלבד. בכל מקרה החברה לא תפצה מעבר לשווי המוצר כפי שנרכש, ולא יפוצו עלויות נלוות כגון התקנה , הובלה , עוגמת נפש וכל כיוצא בזה .

יש לתאם את משלוח המוצר מראש בטרם שליחתו ע’י הלקוח. מוסכם בזאת, מראש ובמפורש כי החברה רשאית לבדוק ו/או לתקן כל מוצר שקיבלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כאשר הלקוח יישא במלוא התשלום הוצאות הבדיקה ו/או התיקון, במידה והמוצר ו/או השירות אינו מכוסה תחת אחריות החברה, כפי שיקבע על ידי המעבדה בלבד.  קבלת המוצר בחנות CAMISA או מי מטעמה כלשהו במוצר אינה מהווה התחייבות מטעם CMISA ואינו מהווה הכרה בפגם או קלקול .

במקרים בהם  לא תחול האחריות על המוצר, הלקוח יתבקש לאשר את עלות התיקון אישור הלקוח לביצוע התיקון מהווה התחייבות מצדו לתשלום בגין התיקון. כגון נזק מגרום חיצוני כגון: אבק, לחות, נוזלים, קורוזיה,בעיות ברשת החשמל ,  נפילת המוצר , שימוש לא נכון , כוח עליון , מלחמה , הזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום או קיומם של חרקים ומזיקים, ומקרים נוספי שלא בשליטת החברה . כמו כן ניסיון תיקון שלא במעבדת היבואן או מי מטעמו . במקרים של אי תשלום או פירעון ערך המוצר באופן שחורג מהסכם הרכישה שבוצע. מוסכם, שלחברה תהיה זכות עיכבון עד גמר תשלום
תעודת האחריות למוצר שלא מלווה בחותמת CAMISA לא תחול אחריות . האחריות אינה כוללת תמיכה טכנית ו/או חובת הדרכה לגבי הפעלת המוצר.

הגבלת האחריות למוצר

CAMISA לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד לרבות לגוף ו/או לציוד שייגרם כתוצאה מרכישת ו/או שימוש בציוד ו/או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל. אין החברה אחראית לנזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או לאובדן רווח ישיר ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או אבדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגיעה במוניטין, ו/או נזק כספי אחר כלשהו ו/או עוגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר, ולא יינתנו פיצויים כלשהם. אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותו. CAMISA לא תהיה אחראית לחלקים שהורכבו על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו אף אם המוצר הורכב בחנות CAMISA.

מוסכם כי הזמנה/ ציוד שלא תאסף  בתוך 45 יום, מהודעת החברה לאוספו ייהפך לרכוש החברה, ללא תמורה נוספת ולשיקול דעתה הבלעדי.   

כמיסה

מחובר

כדי שנעביר אותך לשלוחה הרלוונטית בWhatsapp בחר נושא רצוי להתכתבות:

דילוג לתוכן